Otrokove pravice so zdrav temelj družbe

Otrokove pravice so zdrav temelj družbe

Delite naprej

Vsi otroci na svetu imajo pravico do zaščite pred nasiljem, izkoriščenjem in zlorabo. Pa vendar kljub temu milijone otrok dnevno po celem svetu trpi nasilje, izkoriščanje in zlorabo. Ti otroci prihajajo iz različnih socialno ekonomskih okolij, so različne starosti, vere in kulture, ampak žal trpijo te človeka, kaj šele otroka ne vredne stvari. Milijone otrok pa je dnevno izpostavljenih, da se jim bo to kmalu zgodilo.

Nekateri otroci so še posebej ranljivi zaradi svojega spola, etničnih korenin ali ekonomsko socialnega statusa. Stopnja ranljivosti otrok je še višja v primerih, ko gre za otroke z posebnimi potrebami, otroke starša samohranilca, pripadnike etničnih manjšin ali drugih marginalnih skupin.otroske-pravice

Druga vrsta tveganja za otroke, so povezana z otroci, ki celo živijo in delajo na ulici, nekateri celo v ujetništvu. Običajno gre v teh primerih za okolja, kjer v družbi vlada neenakost, brezposelnost, revščina in korupcija.

Naravne nesreče in obroženi spopadi otroke še bolj izpostavi tveganju, da jih pahne v zgoraj opisane in brezupne življenjske razmere. Stopnja ranljivosti otrok je v veliki meri odvisna od starosti otrok. Mlajši so otroci, večja je njihova ranljivost.

Žal pa se pogosto dogaja, da se nasilje, izkoriščanje in zloraba otrok izvaja s strani tistih, ki so otroku blizu. Ne s strani okolice ampak s strani tistih, ki bi morali otroku pomagati, ga ljubiti in mu omogočiti čim lepše življenje.

Ko v medijih slišimo za takšno kršenje otroških pravic, se kar zgrozimo, kaj vse v nekaterih primerih počnejo svojim otrokom starši, drugi ožji družinski člani, skrbniki, učitelji, predstavniki zakona in drugi otroci. Le majhen delež tovrstnih zlorab je prijavljen in raziskan.

Vse prevečkrat se nasilje nad otroci izvaja v ustanovah, ki so v osnovi namenjene temu, da bi ranljivim otrokom pomagale. Nasilje, izkoriščanje in zlorabe se odvijajo za stenami različnih domov, javnih zavodov, šol, zdravstvenih in družabnih centrov, prevzgojnih centrov in še bi lahko naštevali. Žal pa samo ponekod priča celo najbolj nizkotnim oblikam izkoriščanja otrok, kot so trgovina z belim blagom, otroška prostitucija in otroška delovna sila.

Bodimo pozorni na nasilje nasploh. Še toliko bolj pa na nasilje nad otroci. Pomembno je kaj se naučijo otroci. Vendarle so oni naša prihodnost in morajo biti boljši od nas. Če jim bo prišlo v zavest, da je to nekaj običajnega se lahko samo zamislimo v kakšnem okolju bomo živeli.

Imejte se radi in predvsem uživajte v kvalitetnem druženju z otroci!

Povezana vsebina

Sveti Miklavž, obdarovalec otrok
Sveti Miklavž, obdarovalec otrok
Ostržek
Ostržek
Otroci potrebujejo ljubezen
Otroci potrebujejo ljubezen

Prijavite se na e-novice

Strinjam se z prijavo na e-novice.